Frakt från 69:- / 2-4 dagars leverans / Säker betalning

FX Protect HYPERNITY SH COATING 30ml (endast företag)

  • 0 kr

FX Protects  lackskydd med "self-healing technology"  som innebär att eventuella framtida mindre ytliga repor på ytan kan reparera sig själv med hjälp

Slut, snart i lager igen

Artikelnummer: 195
Dela

FX Protects  lackskydd med "self-healing technology"  som innebär att eventuella framtida mindre ytliga repor på ytan kan reparera sig själv med hjälp av värme från tillexempel solen, varmt vatten eller varmluftspistol.

Skyddsbeläggningen efterlämnar ett hårt skydd och en riktigt hal yta som är kemikalieresistent och ger ett fint djup i lacken. Skyddet håller upp till 5 år på fordonet.

VILL DU BLI CERTIFIERAD ATT APPLICERA FX PROTECTS LACKSKYDD, KONTAKTA OSS!

- Självläkande egenskaper

- Extrem hydrofobisk yta

- Otroligt glatt yta

- Extraordinär visuell effekt

- Hårdhet 9H

- Behandlingscertifikat


Faroangivelser 

H304 Kan vara dödligt vid förtäring och in i luftvägarna.

Kompletterande information på etiketten

INTE TILLÄMPLIGT                

Skyddsangivande(ar)

P301 + P310 +  P331 VID FÖRTÄRING: Ring omedelbart läkare. Framkalla INTE kräkning.

P405 Förvaras inlåst.

P501 Avyttra innehåll/behållare i enlighet med gällande föreskrifter.

Kompletterande faroinformation (EU): 

Ingen specifik information.