Frakt från 69:- / 2-4 dagars leverans / Säker betalning

B7 BASE + F5 FINISH FX PROTECT (endast företag)

  • 0 kr

5-årigt lackskydd (Endast för utbildade företag)B7 BASE + F5 FINISH skyddsbeläggningsset erbjuder den mest avancerade skyddsnivån för bilens lack med nyskapande

Slut, snart i lager igen

Artikelnummer: 179
Dela

5-årigt lackskydd (Endast för utbildade företag)

B7 BASE + F5 FINISH skyddsbeläggningsset erbjuder den mest avancerade skyddsnivån för bilens lack med nyskapande teknik. Tack vare det unika innehållet med nanopartiklar skyddar FX PROTECT B7 Base + F5 Finish lacken perfekt mot repor, UV-strålning, skadliga väderförhållanden samt mot de destruktiva effekterna av aggressiv kemi.

Vi ser till att skyddsbeläggningen vi utvecklar uppfyller de stränga marknadskraven och uppfyller även de mest krävande kundernas behov.

Applicering av B7-BASE + F5-FINISH-skyddsbeläggningen är endast möjligt hos utbildade bilvårdsanläggningar. Kontakta oss för mer information om du är intresserad att applicera detta skydd.

 
Faroanförande(s)


H225

Mycket brandfarlig    vätska  och ånga.

H319

Orsakar allvarlig  ögonirritation. 

H336

Kan orsaka dåsighet   eller yrsel.

Kompletterande information på  etiketten

INTE TILLÄMPLIGT                

Skyddsangivande(s)

P210

Håll dig  på avstånd frånvärme,  hetaytor, gnistor,  öppen  eld och  andra  other    tändkällor. Ingen rökning.

P280

Använd skyddshandskar  .

P337 + P313

Om ögonirritation  kvarstår: Få  medicinsk  rådgivning. eye

P404

Förvaras i en sluten  behållare.

P501 

Kassera innehåll  /behållare i  enlighet med    gällande  föreskrifter.

Kompletterande faroinformation  (EU):

Ingen specifik  information.

Innehåll i   enlighet  med  648/2004/EG-direktivet  Directive:

INTE TILLÄMPLIGT