I lager.

P&S Bead Maker 473ml

189 kr
Artikelnummer: 118

Bead Maker gör nu skydd av lacken enklare och snabbare än någonsin tidigare. Bead Makers unika formulering möjliggör snabb sprayanvändning. Denna tidsbesparande produkt använder bindande polymermonomerteknologi för att producera en vattenpärlande, glänsande långvarig finish. Bead Maker kan appliceras på våta eller torra fordon och är säker att använda på alla yttre ytor. Bead Maker inkluderar också UV-skydd - vi använder en kombination av ett UV-filter och UV-stabilisatorer. Det som gör Bead Maker annorlunda är den ytemigrerande molekylen som binder på ytan. När molekylen har fästs tvärbinds och polymeriseras den på ytan och bygger därmed ett hydrofobt hållbart skyddsskikt. Härdningstid är i huvudsak två timmar beroende på omgivningsförhållanden.


  • Sprayanvändning
  • Härdat skydd
  • Långvarig glans
  • Mycket hydrofobt
  • Mycket lätt att använda


+ ghs07

Faroangivelser:
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.