Frakt från 69:- / 2-4 dagars leverans / Säker betalning

Aquapel glasbehandling

  • 109 kr

Fördelen är att smuts, insekter och trafikfilm inte fastnar lika hårt på glaset som på en obehandlad ruta.Rutorna blir mycket lätta att hålla rena. En annan eff

Slut, snart i lager igen

Artikelnummer: 135
Dela

Fördelen är att smuts, insekter och trafikfilm inte fastnar lika hårt på glaset som på en obehandlad ruta.

Rutorna blir mycket lätta att hålla rena. En annan effekt är att vattendropparna "glider" av rutorna vid körning

i högre hastighter. Därför behöver torkarna inte användas lika frekvent som på en obehandlad ruta. 

Aquapel minskar dessutom reflexerna vid mörkerkörning.

Rutorna bör rengöras med glasrengöringsvätska innan applicering av glasbehandlingen för att ge en

lång hållbarhet.  Mycket lättanvänd och en ampull räcker till ca 1 st vindruta eller 2 st sidorutor


Instruktioner applicering:

Rengör rutan före med tillexempel fönsterputs.

Skaka ampullen ordentligt innan användning. Håll ampullen mellan tummen och fingrarna med filtdynan neråt och mot rutan. Pressa ihop vingarna tills du får ett ”knäckljud” och vätskan frigörs på filtdynan. Använd Aquapelen omedelbart. Dra ampullen över rutan upp och ner och sedan från sida till sida för att försäkra sig att rutan är täckt med medel. Undvik lackerade ytor och torka omedelbart ifall produkten kommer på andra ytor än glaset. Efter applicering  torka rutorna omedelbart med en ren microfiberduk. Undvik spolarvätska och att använda torkarbladen första 12 timmarna.Faroangivelse:

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna

Irriterar huden. Förvaras oåtkomligt för barn.

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Använd skyddshandskar. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.