Frakt från 69:- / 2-4 dagars leverans / Säker betalning

GLASS COATING S-4H FX PROTECT

  • 795 kr

2-3 års ytskydd för din bilTack vare det unika innehållet med nanopartiklar skyddar beläggningen färgen perfekt under vardagens användning mot mikroskador, UV-s


I lager
Artikelnummer: 177
Dela

2-3 års ytskydd för din bil

Tack vare det unika innehållet med nanopartiklar skyddar beläggningen färgen perfekt under vardagens användning mot mikroskador, UV-strålning, skadliga väderförhållanden samt de destruktiva effekterna av aggressiv kemi.

GLASS COATING S-4H-skyddsbeläggningen som appliceras på lacken skapar ett extremt flexibelt (membran) skydd, tack vare att den har mikrokrympande och expansionsegenskaper utan sprickbildning.

Beläggningen har utmärkta vattenavvisande egenskaper - avvisar vatten och smuts. Dessutom ger den en fantastisk glaseffekt på färgytan och gör även biltvättning enklare och roligare. Ger ett hållbart skydd som skyddar lacken 2-3 år.

Tillgängliga volymer: 30 ml
Faroangivelser


H226

Brandfarlig vätska och ånga.

H315

Orsakar hudirritation.

H319

Orsakar allvarlig ögonirritation.

H335

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Kompletterande information på etiketten

INTE TILLÄMPLIGT                

Skyddsangivande(ar)

P210

Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen eld och andra tändkällor. Ingen rökning.

P280

Använd skyddshandskar.

P337 + P313

Om ögonirritation kvarstår: Få medicinsk rådgivning.

P404

Förvaras i en sluten behållare.

P501 

Kassera innehåll/behållare i enlighet med gällande föreskrifter.

Kompletterande faroinformation (EU): 

Ingen specifik information.