Frakt från 69:- / 2-4 dagars leverans / Säker betalning

WATER SPOT REMOWER FX PROTECT 1Liter

  • 209 kr

För borttagning av mineralavlagringar och vattenfläckar.Tack vare innehållet i en korrekt vald syrakomposition penetrerar den starkt den förorenade yt

Slut, snart i lager igen

Artikelnummer: 210
Dela

För borttagning av mineralavlagringar och vattenfläckar.

Tack vare innehållet i en korrekt vald syrakomposition penetrerar den starkt den förorenade ytan och löser upp kalk och mineralfläckar som bildas på grund av bland annat hårt vatten. Återställer hydrofobiceteten på lackskyddade fordon. Produkten hjälper också till att hålla ytan ren mellan tvättarna. Produktens tjocka konsistens möjliggör långt och korrekt arbete. Produkten rekommenderas ochså för djuprengöring innan polering eller ytbehandling av lack . Produkten har anrikats med rengöring och ytaktiva medel som underlättar applicering och sköljning.

Produkten skapades för säker användning på skyddsbeläggningar, lackerade och kromytor, reflektorer, PPF-folier, omålade yttre plasterdetaljer.

Produkten säljs med en finfördelare som möjliggör exakt applicering av produkten.

egenskaper

  • tar bort mineralavlagringar från hårt vatten
  • tar bort vägsaltrester
  • tar bort kiseldioxidavlagringar
  • återställer hydrofobiciteten hos skyddande beläggningar
  • säker för externa ytorFaraoangivelser

H315-Orsakar hudirritation

H319-Orsakar allvarlig ögonirritation

Försiktighetsförklaringar:

P101: Om medicinsk rådgivning behövs, ha produktbehållare eller etikett till hands

P102: Förvaras utom räckhåll för barn

P264: Tvätta händerna noggrant efter hantering

P280: Använd skyddshandskar/ögonskydd

P305+P351+P338: Kontakt i ögon: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om det finns och lätt att göra. Fortsätt skölja

P501: Kassera innehåll/behållare i enlighet med bestämmelser om farligt avfall eller förpackningar respektive förpackningsavfal