I lager.

CAR SHAMPO FX PROTECT 500ml

99 kr
Artikelnummer: 171

Bilschampo för daglig bilvård

Innehållet med unika ingredienser gör att CAR SHAMPOO  tar bort smuts från fordonsytan på ett enkelt och säkert sätt. Tack vare dess starka avfettande egenskaper förbereder CAR SHAMPOO lackytan perfekt före lackkorrigering, applicering av vax eller applicering av en skyddande beläggning. Produkten fungerar också perfekt som den dagliga vården av en bil skyddad med en skyddande beläggning. CAR SHAMPOO: s höga koncentration och prestanda möjliggör produktion av rikligt skum med en liten mängd schampo.

FUNKTIONER:

  • Starka avfettande egenskaper
  • Koncetrerad och effektiv
  • Tillverkar rikligt med skum
  • För användning under före lackkorrigeringar, vaxer och skyddande beläggningar.    

Faroangivelse/varning

H319Orsakar allvarlig ögonirritation.

Försiktighetsangivelse(er)

P280Använd skyddshandskar/ögonskydd.

P337 + P313 Om ögonirritation kvarstår: Sök läkarhjälp.