Frakt från 69:- / 2-4 dagars leverans / Säker betalning

GLASS CLEANER FX PROTECT 500ml

  • 69 kr

GLASS CLEANER innehåller inte ammoniak och är därför säker att användas på alla glasrutor. En effektiv fönsterputs som rengör och avdunstar snabbt och lämnar en

I lager
Artikelnummer: 160
Dela

GLASS CLEANER innehåller inte ammoniak och är därför säker att användas på alla glasrutor. En effektiv fönsterputs som rengör och avdunstar snabbt och lämnar en klar yta utan att lämna strimmor och flammiga ytor.  Produkten är enkel att använda, spraya på och torka rent med microfiberduk eller liknande. Produkten är klar för användning - den kräver inte utspädning.

FUNKTIONER:

  • Innehåller inte ammoniak
  • Lämnar inte strimmor
  • Effektivt och enkelt att använda
  • Trevlig doft


Faroangivelse/varning

H319Orsakar allvarlig ögonirritation.

Försiktighetsförklaring(er)

P101 om medicinsk rådgivning behövs, ha produktbehållare eller etikett till hands.

P102Förvaras utom räckhåll för barn.

P305 + P351+ P338OM I ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om det finns och lätt att göra. Fortsätt.ng.

P337 + P313Om ögonirritation kvarstår: Sök läkarvård