I lager.

APC STRONG KONCENTRAT FX PROTECT

79 kr

Artikelnummer: 163

Produkten är avsedd för rengöring av alla tvättbara ytor

APC  (all purpose cleaner) är en mångsidig produkt för rengöring av ytor. Designad för rengöring av ytor både i och utanför bilen. Perfekt för att ta bort smuts från klädsel, Instrumentbräda, plastdetaljer, gummidetaljer, lack, fälgar och motorrum. Används med fördel i hemmet som tillexempel i köket/badrummet. Lämnar inga streck, rester eller feta fläckar. En trevlig apelsindoft gör arbetet med produkten trevligare. Levereras i koncentrat som spädes med vatten innan användning .

FUNKTIONER:

  • Mycket koncentrerad, spädes med vatten innan användning
  • Säker för alla ytor
  • Lukt av apelsin

Tillgängliga volymer: 500ml, 1000 ml, 5000 ml

Faroangivelse(er)

H319Orsakar allvarlig ögonirritation.

Försiktighetsförklaring(er)

P280Använd skyddshandskar.

P337 + P313 Om ögonirritation kvarstår: Sök ögon läkare