Frakt från 69:- / 2-4 dagars leverans / Säker betalning

FX PROTECT GRAVITY PREWASH 1Liter

  • 149 kr

Alkaliskt förtvättsmedel för fordonHar du någonsin undrat varför du använder förtvättprodukter? Är det inte tillräckligt att använda schampo? Nåväl, l

I lager
Artikelnummer: 382
Dela

Alkaliskt förtvättsmedel för fordon

Har du någonsin undrat varför du använder förtvättprodukter? Är det inte tillräckligt att använda schampo? Nåväl, låt oss snabbt skingra alla tvivel: GRAVITY PRE-WASH är en mycket stark alkalisk produkt som förbereder din bil innan tvätt. En av de viktigaste egenskaperna hos denna produkt är att mjuka upp även den mest envisa smutsen, så den perfekt lossnar från den rengjorda ytan. Detta påverkar i sin tur att betydligt mindre smuts kommer in på handsken, eller till och med i själva hinken vid ordentlig tvätt, och du håller säkert med om att ju mindre smuts, desto säkrare, enklare och trevligare är tvättningen, eller hur? GRAVITY PRE-WASH innehåller en stor mängd ytaktiva ämnen och är högkoncentrerad, så du kan späda ut det beroende på dina behov. FÖRTVÄTT kan användas på två sätt: som spray eller som skum - valet är ditt. Kom ihåg att för att ytan ska bli helt ren efter att ha använt GRAVITY PRE-WASH måste du utföra en ordentlig tvätt.

FÖRDELAR med GRAVITY FÖRTVÄTT

  • ett extremt effektivt alkaliskt preparat
  • mjukar upp och tar bort den mest envisa smutsen
  • minskar mängden smuts som kommer på handsken/hinken
  • mycket koncentrerad
  • hög halt av rengöringsmedel
  • den kan användas som spray eller skum
  • säker för skyddande beläggningar i höga utspädningar

Faroangivelser:

H314: Orsakar svåra hudbrännskador och ögonskador 

H412: Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.

Försiktighetsangivelse(er)

P260: Andas inte spray.
P264: Tvätta händerna noggrant efter hantering.
P280: Använd skyddshandskar.
P301 + P330 + P331: VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkningar.
P303 + P361 + P353: OM PÅ HUDEN (eller håret): Ta omedelbart av alla förorenade kläder. Skölj huden med vatten [eller dusch].
P501: Kassera innehåll/behållare i enlighet med lokal reglering.