Frakt från 69:- / 2-4 dagars leverans / Säker betalning

TYRE & RUBBER CLEANER FX PROTECT 500ml

  • 79 kr

För rengöring av däck och gummidetaljerTack vare den aktiva formeln tar den effektivt bort alla typer av envis smuts, dvs oljiga fläckar, oljor, bromsdamm och v


I lager
Artikelnummer: 167
Dela

För rengöring av däck och gummidetaljer

Tack vare den aktiva formeln tar den effektivt bort alla typer av envis smuts, dvs oljiga fläckar, oljor, bromsdamm och vägsmuts. Produkten är mycket koncentrerad. Beroende på smutsgraden är det möjligt att använda produkten som ett färdigt medel eller att späda det 1: 1 till 1:10. Dessutom har produkten berikats med rengöring och ytaktiva medel som underlättar applicering och sköljning.

Funktioner: 

  • tar bort envis smuts från däck och gummi
  • mycket koncentrerad - förmågan att justera utspädningen till smutsgraden på ytan
  • innehåller en noggrant beredd blandning av syror som perfekt tar bort mineralavlagringar, oljiga fläckar, oljor och bromsdamm
  • underlättar tvätt och torkning av däck
  • avfetter och förbereder underlaget för applicering av däckglans

Produkten säljs med en finfördelare som möjliggör exakt applicering av produkten.


Faroangivelser:

H315-Orsakar hudirritation

H319-Orsakar allvarlig ögonirritation

Försiktighetsförklaringar:

P101: Om medicinsk rådgivning behövs, ha produktbehållare eller etikett till hands

P102: Förvaras utom räckhåll för barn

P264: Tvätta händerna noggrant efter hantering

P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskyddtion/face protection

P305+P351+P338: Vid ögonkontakt: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om det finns. Fortsätt skölja 

P501:Kassera innehåll/behållare enligt det separerade uppsamlingssystem som används ivår kommun