P&S Brake Buster 473ml

124 kr

Slut, snart i lager igen

Artikelnummer: 142

P&S BREAK BUSTER

 Avlägsnar på ett säkert sätt bromsdamm, olja, smuts, fläckar och lätt korrosion från fälgar och däck utan att skada känsliga ytor. Brake Buster Wheel Cleaner är en unik rengöringsgel som fäster vid hjulytan och tränger igenom smutsavlagringar för att  lösa upp dom. Brake Buster innehåller korrosionshämmare som sätter ett tunt skyddsskikt på hjulet för att skydda mot framtida korrosion.


PRODUKTINFORMATION FÖR P&S BREAK BUSTER:

  • - Syrafri
  • - Skummande rengöringsprodukt
  • - Säker på alla hjulytor
  • - Tar bort bromsdamm


Faroangivelser: 

H315: Irriterar huden.

 H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion. 

H318: Orsakar allvarliga ögonskador. 

H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.