I lager.

P&S Finisher Peroxide Treatment 473ml

119 kr
Artikelnummer: 189

Efterbehandling med peroxidbehandling är steg 3 i 3-stegs Double blacks inre rengöringssystem:


  • Steg 1: Terminator Enzyme Spot and Stain Enzymbaserad
    smuts och fläckborttagning
  • Steg # 2: Carbet Bomber
    Matta och klädselrengöring
  • Steg 3: Finisher Peroxide Treatment
    lukt och fläckborttagning


Efterbehandlingsperoxid kompletterar systemet med ett slutligt angrepp på luktframkallande molekyler och organiska fläckar. Efterbehandlaren bryter ner luktframkallande kemikalier, tar bort organiska fläckar och steriliserar ytan. Efterbehandlingsperoxid hjälper till att minska vattenfläckar, mögel och mögel, samt slutlig borttagning av fläckar. Efterbehandlingsperoxid bryts ner till syre och vatten och lämnar inga kemiska rester som behöver avlägsnas ytterligare.


+ ghs05

Faroangivelser

H315: Irriterar huden. 

H318: Orsakar allvarliga ögonskador.