Frakt från 69:- / 2-4 dagars leverans / Säker betalning

ACTIVE FOAM FX PROTECT 1Liter

  • 149 kr

Alkaliskt förtvättsmedel designat för säker tvätt av bilarDet neutrala pH-värdet gör ACTIVE FOAM säkert för ytor skyddade med skyddande beläggningar eller vaxer

I lager
Artikelnummer: 169
Dela

Alkaliskt förtvättsmedel designat för säker tvätt av bilar

Det neutrala pH-värdet gör ACTIVE FOAM säkert för ytor skyddade med skyddande beläggningar eller vaxer. Den producerar ett tätt och rikligt skum vid applicering med foam lance, som tack vare ett specialutvecklat recept håller fast vid ytan som rengörs och löser upp vägsmuts och trafikfilm perfekt. Active Foam kännetecknas av hög prestanda, effektivitet och en mycket trevlig lukt.

FUNKTIONER:

  • Neutral PH (koncentrat)
  • Säker för vaxer och keramiska beläggningar 
  • Tar bort smuts, trafikfilm effektivt
  • Skapar ett tjockt, rikligt skum
  • Trevlig apelsin doft

Tillgängliga volymer: 1000 ml, 5000 ml


Faroangivelser:

H315-Orsakar hudirritation

H319-Orsakar allvarlig ögonirritation

Försiktighetsangivelse(er)

P101: Om medicinsk rådgivning behövs, ha produktbehållare eller etikett till hands

P102: Förvaras utom räckhåll för barn

P264: Tvätta händerna noggrant efter hantering

P280: Använd skyddshandskar/ögonskydd

P305+P351+P338: IF IN EYES: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om det finns och lätt att göra. Fortsätt skölja

P501: Kassera innehåll/behållare i enlighet med bestämmelser om farligt avfall eller förpackningar respektive förpackningsavfall