I lager.

Feynlab Panel Prep 500ml

219 kr
Artikelnummer: 66

FEYNLAB® PANEL PREP är en djuprengörande produkt för lackerade ytor och används som ett sista steg innan applicering av lackskydd. PANEL PREP avlägsnar alla rester av polermedelsoljor och föroreningar och är ett viktigt steg för att lackskyddet ska binda optimalt i lacken. 

Traditionella alkoholbaserade rengöringsmedel tar bara bort de lätta oljorna och lämnar efter sig tungare oljor baserade på petroleum. PANEL PREP är konstruerad för att binda till både de lätta och de tunga oljorna och bryta ner dem och efterlämna en ren yta.

Användning

Spraya på sektionsvis och torka av med ren microfiberduk.


Faroangivelser:

H315: Orsakar hudirritation

H320: Orsakar ögonirritation


Skyddsangivelser

P261: Undvik inandning av ångor/rök/dimma

P262: Undvik kontakt med ögon/hud/kläder

P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd