Frakt från 69:- / 2-4 dagars leverans / Säker betalning

Si-Stal lackskydd 30ml

  • 395 kr

Si-STAL Silica Coating från Krystal Kleen Detail.Si-STAL är en kiseldioxidbaserad hartsbeläggning som kombineras med silikonpolymerer. Silikonpolymererna g

Slut, snart i lager igen

Artikelnummer: 47
Dela

Si-STAL Silica Coating från Krystal Kleen Detail.

Si-STAL är en kiseldioxidbaserad hartsbeläggning som kombineras med silikonpolymerer. Silikonpolymererna ger vidhäftning och vattenavvisande mot den lackerade ytan. Kiselhartserna bildar en film som binder dessa tillsammans vilket resulterar i ökad hållbarhet. Detta resulterar i en exceptionellt hög glans och vattenavrinningsegenskaper. Si-Stal är lätt att applicera och ett utmärkt alternativ för dem som kräver en hållbar produkt där applikationsförhållandena är mindre perfekta. 

Ursprungligen utvecklades Si-STAL efter att marknaden behövde en produkt som kunde användas av dem som var intresserade av keramiska lackskydd men inte ännu var redo för det steget och även där man inte hade en kontrollerad lokal för att applicera skyddet. Si-STAL är inte alltför noga med applikationen. Den kommer att tolerera lägre temperaturer och fuktiga förhållanden som hör samman med de kallare månaderna eller fuktiga miljöerna.


Ger ett skydd upp till 24 Månader.

Förpackning: 30ml. Räcker till en bil.Faroangivelser:

H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.


Skyddsangivelser: 

P264: Tvätta händer, underarmar och ansikte grundligt efter användning. 

P280: Använd ögonskydd. 

P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 

P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.