Frakt från 69:- / 2-4 dagars leverans / Säker betalning

Krystal Kleen Prep panel wipe

  • 119 kr

Krystal Kleen panel Wipe är en alkoholhaltig produkt som används efter polering för att rengöra ytan till 100% innan vax eller lackskydd appliceras. Innehåller

Slut, snart i lager igen

Artikelnummer: 102
Dela

Krystal Kleen panel Wipe är en alkoholhaltig produkt som används efter polering för att rengöra ytan till 100% innan vax eller lackskydd appliceras. Innehåller utvalda smörjegenskaper för att undvika microrepor vid avtorkning. Ett mycket viktigt steg för att avlägsna poleroljor så att lackskyddet kan binda mot lacken. Enkel att använda, spraya på och torka av med mikrofiberduk.Faroangivelser:

H226: Brandfarlig vätska och ånga.

H319:Orsakar allvarlig ögonirritation

Skyddsangivelser:

P210:Får inte utsättas för värme,heta ytor,gnistor,öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P241: Använd explosionssäker utrustning.

P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd