Frakt från 69:- / 2-4 dagars leverans / Säker betalning

Car-Chem Hydrocoat Hybrid 500ml

  • 189 kr

HydroCoat hybrid är CarChems lackförsegling. Tillverkad med speciell SiO2-infuserad teknologi för att skapa en keramisk försegling som passar lika bra för proff

Slut, snart i lager igen

Artikelnummer: 98
Dela

HydroCoat hybrid är CarChems lackförsegling. Tillverkad med speciell SiO2-infuserad teknologi för att skapa en keramisk försegling som passar lika bra för proffset som för nybörjaren. HydroCoat Hybrid passar lika bra för den professionelle detailern som för nybörjaren. HydroCoad Hybrid binder starkt mot lacken och skapar en självrengörande barriär.


Faroangivelser: 

EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Skyddsangivelser: 

P301+310: VID FÖRTÄRING: Kontakta genast

.

P331: Framkalla INTE kräkning.

P405: Förvaras inlåst.