Frakt från 69:- / 2-4 dagars leverans / Säker betalning

Hydroglass 500 ML

  • 149 kr

HYDROFOBISK GLASSRENGÖRARE HYDROGLAS är en hydrofobisk glasrengörare för yttre glas. Dess unika blandning av hydrofobobiska ämnen och rengöring av ytaktiva

Slut, snart i lager igen

Artikelnummer: 35
Dela

HYDROFOBISK GLASSRENGÖRARE

 

HYDROGLAS är en hydrofobisk glasrengörare för yttre glas. Dess unika blandning av hydrofobobiska ämnen och rengöring av ytaktiva ämnen gör det till en mycket effektiv glasrengörare som med lätthet rengör från vägtrafikfilm och lämnar en hydrofobisk film på glasytan. Denna yta kommer att göra det möjligt för vatten att pärla tätt och rulla av vindrutan medan du är ifarten, vilket ökar synligheten samtidigt som du är i rörelse. 

 

Denna produkt kan användas som en underhållsprodukt till befintlig glasbehandling eller som en fristående produkt på obehandlat glas. Dess exceptionella bindningsförmåga gör det utomordentligt enkelt och snabbt att använda med omedelbar effekt. Spruta bara på och torka av.


Faroangivelser:

H319:Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser:

P264:Tvätta händerna grundligt efter användning.

P280: Använd ögonskydd.

P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det gårlätt.Fortsätt att skölja.

P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.