P&S Carpet Bomber Carpet & Upholstery Cleaner 473ml

129 kr

Slut, snart i lager igen

Artikelnummer: 191

Carpet Bomber är steg 2 i 3-stegs Double blacks inre rengöringssystem:


Steg 1: Terminator Enzym Spot och Stain

Enzymbaserad smuts och fläckborttagning

Steg 2: Carpet Bomber Matt och klädsel rengöring

Steg 3: Behandling med  efterbehandlingsperoxid

Avlägsnande av lukt och fläckar


Citron- och vattenbaserat, biologiskt nedbrytbart rengöringsmedel och lösningsmedel mot fett och smuts på mattor, vinyl, motorrum, hjulhus och målade ytor. Carpet Bomber tar bort smuts och fläckar som de flesta rengöringsprodukter inte kan komma undan med. Ger säker, naturlig rengöringsprestanda för fordon. Carpet bomber kan också användas utspädd för lätt nedsmutsning.Faroangivelser
H303: Kan vara farligt vid förtäring.

H316: Orsakar hudirritation. 

H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. 

H335: Kan orsaka irritation i andningsorganen.