Frakt från 69:- / 2-4 dagars leverans / Säker betalning

Krystal klear fönsterputs

  • 95 kr

Denna produkt har utvecklats från ett personligt behov av en glasrengörare som inte lämnade ränder och flammighet överallt, och faktiskt lyfte fett och smuts is

Slut, snart i lager igen

Artikelnummer: 17
Dela

Denna produkt har utvecklats från ett personligt behov av en glasrengörare som inte lämnade ränder och flammighet överallt, och faktiskt lyfte fett och smuts istället för att gnugga det runt glaset.

Leta inte längre efter den optimala fönsterputsen, här är den. Trevlig doft ab bubbelgum.

Non ammoniak formel så den är säker att använda på LCD-skärmar och iDrive skärmar också.Faroangivelser:

EUH208: Innehåller doft/luklt:strong peppermint. Kan orsaka en allergisk reaktion.

H319:Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad

Skyddsangivelser:

P261: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P271: Används endast utomhus eller i välventilerade utrymmen.

P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd